Zielony Ring Przemszy » Zarząd Związku Stowarzyszeń

Zarząd Związku


Prezes

Włodzimierz Wieczorek


W-ce Prezes

Józef Naziemiec


Sekretarz

Ryszard Werner


Skarbnik

Maria Soboń


Członek Zarządu

Jacek Skalny