Zielony Ring Przemszy » Wydarzenia » Syberiada 2019


Relacja z IX zimowego patriotycznego rajdu

"Sławkowska Syberiada” zorganizowanego w dniu 20.01.2019r

W IX SYBERIADZIE uczestniczyło 180 osób, przeważnie młodzież szkolna, ale również uczestniczyły całe rodziny z dziećmi.

Impreza pod patronatem Starosty Powiatu Będzińskiego Sebastiana Szaleńca i Burmistrza Sławkowa Rafała Adamczyka została zorganizowana przez stowarzyszenia zrzeszone w Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy”.

Syberiady Sławkowskie odbywają się cyklicznie w styczniu dla uczczenia rocznic Powstania Styczniowego. W 2019 roku była to dziewiąta z kolei impreza.

W piękny zimowy plener na trasy rajdu wyszły grupy młodzieży i dzieci szkół podstawowych Sławkowa i Dąbrowy Górniczej Łośnia oraz młodzież z Zespołu Szkół im. "J. Pawła II "w Sławkowie oraz Zespołu Szkół w Sosnowcu Maczkach, jak również członkowie Oddziału PTTK w Kluczach i turyści indywidualni z TMM Maczki i rodzinna grupa z Dąbrowy Górniczej Okradzionowa.

Wszyscy uczestnicy trasy kierowanej przez Krzysztofa Szumerę, Tomasza Lorka i Mariana Jędrusika wysłuchali krótkiej prelekcji na temat Powstania Styczniowego 1863 roku oraz o 100 rocznicy odzyskania niepodległości w 1918 roku wygłoszoną przez płk. dr Zbigniewa Matuszczyka. Następnie uczestnicy tj.59 uczni z  Zespołu Szkół im. J. Pawła II w Sławkowie wraz z opiekunami: Jolantą Wadas, Michałem Malinowskim Agnieszką Chwastek wyruszyli na trasę: Sławków - Chwalibowskie - Kuźniczka Nowa - Krzykawka Pomnik Fr. Nullo, gdzie zapalono znicz, rozegrano konkurs strzelecki, a następnie obok dworku z 1794 roku na Krzykawce szlakiem niebieskim, obok cmentarza żydowskiego, udali się na metę w TMS Sławków.

Natomiast z Sosnowca Maczek wyruszyła grupa młodzieży z Zespołu Szkół w Sosnowcu Maczkach oraz członkowie TMM "GRANICA" Maczki oraz turyści indywidualni. Trasa prowadziła przez Maczki - Stare Maczki - Burki - Niwę do Sławkowa.

Z Krzykawki, z miejsca bitwy powstańców w dnia 05.05.1863 roku i dniu śmierci Fr. Nullo, wyruszyła grupa "Okradzionów" oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 26 w Dąbrowie Górniczej Łośniu. Przewodnikami na tej trasie byli: Iza i Mariusz Miśkowiec z Oddziału PTTK w Dąbrowie Górniczej.

Jako ostatnia z grup wyruszyła na trasę wokół Sławkowa składająca się z 21 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie z opiekunkami: Panią Katarzyną Kurowską i Barbarą Krzewicką i 9 członków Oddziału PTTK w Kluczach oraz turyści indywidualni pod kierownictwem Jacka Skalnego oraz przewodnika PTTK Włodzimierza Kubiczka . W czasie wędrówki przez Rynek uczestnicy zapoznali się z pamiątkowymi tablicami na budynku ratusza miejskiego, pomnikiem upamiętniającym mieszkańców Sławkowa, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, najstarszym zabytkiem - Kościołem Parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego, grotą oraz krzyżem jubileuszowym. Następnie grupa przeszła przez Kabanię, Walcownię, obok kapliczki Św. Franciszka, pomnika zamordowanych członków Orła Białego na ul. Krzywda obok kościółka Św. Marka na Cmentarzu, gdzie został pochowany uczestnik Powstania Styczniowego 1863r. Pogonia-Pogonowski, a następnie przez Krzyż Wolności z 1918 roku., najstarszą kapliczkę Sławkowa Św. Rozalii i kościółek Św. Jakuba.

W czasie przejścia przewodnik Włodzimierz Kubiczek zapoznał uczestników z historią Sławkowa i jej zabytkami. Na mecie każdą drużynę witał Komandor Rajdu Sławkowska Syberiada - Ryszard Werner.

Honorowymi gośćmi uroczystego zakończenia rajdu byli:

Uczestnicy Rajdu mogli posilić się gorącym żurkiem przygotowanym przez panią Wacławę Kubiczek, a serwowanym przez Panie: Marię Soboń, Sylwię Kwapisz i Reginę Gebel. Następnie przy ognisku przygotowanym przez panów Tadeusza Pyk i Andrzeja Kaczora pieczono kiełbaski dostarczone przez organizatorów. W międzyczasie jury pod kierownictwem płk. dr Zbigniewa Matuszczyka przeprowadziło Konkurs wiedzy o Powstaniu Styczniowym:

W Konkursie piosenki rozgrywanym pod kierownictwem Józefa Naziemca:

W konkursie strzelniczym:

Dyplomy I nagrody wręczali honorowi goście Syberiady.

Swoje tragiczne wspomnienia z dziecięcych lat przedstawiła pani Małgorzata Marchat-Kalańska, która wraz z rodziną została zesłana do Kazachstanu. Opowiadała o morderczym transporcie na zesłanie, jak również o nieludzkich warunkach na samym zesłaniu.

Na zakończenie imprezy prezes Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy” Włodzimierz Wieczorek wręczył zaproszonym gościom podziękowania na piśmie za pomoc w zorganizowaniu rajdu, szczególnie panu Adamowi Szydłowskiemu za ufundowanie nagród konkursowych przez Starostwo Powiatu Będzin, jak również podziękowania na piśmie osobom obecnym na zakończeniu spoza grona działaczy Związku Stowarzyszeń, a pomagający w organizacji imprezy.

Dzięki pracy i zaangażowaniu wielu ludzi, min. Ryszarda Wernera, Włodzimierza Wieczorka, Marii Soboń, Krzysztofa Szumery, płk. dr Zbigniewa Matuszczyka, Józefa Naziemca, Janusza Kwapisza, Jacka Skalnego, Włodzimierza Kubiczka, Tadeusza Pyk, Andrzeja Kaczora oraz Krystyny Werner i Janinie Kępskiej (obsługa medyczna na mecie),  udało się sprawnie przeprowadzić  rajd.

Również serdeczne podziękowania należy złożyć sponsorom tj.:

Również serdeczne podziękowania dla Oddziału PTTK w Dąbrowie Górniczej i Przewodnikom Turystycznym - Mariuszowi i Izie Miśkiewicz oraz Włodzimierzowi Kubiczkowi, którzy jako wolontariusze prowadzili grupy Rajdowe.

 Zapraszam na nasz  tradycyjny letni „EKORAJD BIAŁA PRZEMSZA -SZTOŁA”.


Komandor IX SŁAWKOWSKIEJ SYBERIADY

Ryszard WernerGaleria zdjęć

Autorzy zdjęć: Tadeusz Stychno