29 EKORAJD Doliną Wodącej

Sprawozdanie z XXIX EKORAJDU Doliną Wodącej, który odbył się w dniu 20 września 2020 roku, a zorganizowany został przez działaczy Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy”


Komandorem 29 EKORAJDU - odpowiedzialnym za całość spraw organizacyjnych (promocja, logistyka, zaopatrzenie, bezpieczeństwo itp.), był prezes Związku Stowarzyszeń Włodzimierz Wieczorek.

Uczestnicy EKORAJDU zostali podzieleni na dwa zespoły.

Pierwszym zespołem kierował przewodnik PTTK Włodzimierz Kubiczek, był to Zespół Sławkowski w liczbie 35 osób w tym 15 osobowa grupa dorosłych uczestników z Oddziału PTTK Klucze oraz rodzice z dziećmi z Sławkowa i okolic.

Drugim Zespołem Sosnowieckim kierował dh. Józef Naziemiec, który liczył 40 osób w tym drużyna harcerska z Sosnowca- Maczek oraz rodzice z dziećmi.

Obydwa zespoły jeden ze Sławkowa a drugi z Sosnowca-Maczek udały się autokarami do zamku Pilcza w Smoleniu (wszyscy pasażerowie autokarów mieli założone maseczki) .

Po zwiedzeniu zamku obydwie grupy udały się szlakiem czerwonym idącym w poprzek Doliny Wodącej. Po drodze mieli okazję wspiąć się na urokliwe Skały Zegarowe z ich pieczarami. Idąc dalej szlakiem czerwonym obydwie grupy doszły do jaskini Biśnik, w której archeolodzy odkryli prehistoryczne narzędzia i inne znaleziska.

Grupa (zespół) dh. Józefa Naziemca kontynuował marsz szlakiem czerwonym, natomiast grupa (zespół) przewodnika PTTK Włodzimierza Kubiczka zmieniła trasę i udała się szlakiem niebieskim do Grodziska Pańskiego zwiedzając pięknie usytuowaną drogę krzyżową. Wracając na szlak czerwony, grupa ta doszła do miejsca w którym w czasie II Wojny Światowej kwaterował oddział AK Surowiec pod dowództwem „Hardego” .W miejscu tym spotkały się obydwa zespoły.

Następnie razem udały się na metę rajdu tj. do znajdującej się na wzniesieniu dużej wiaty z licznymi ławkami, gdzie komandor Ekorajdu Włodzimierz Wieczorek wraz z prezesem Śląskiego Oddziału ŚZŻ AK Januszem Kwapiszem częstowali zgromadzonych napojami oraz zupą bogracz.

Na zakończenie o godzinie 14.00 odśpiewano pod batutą dh. Józefa Naziemca kilka znanych patriotycznych pieśni a następnie udano się do autokarów, którymi zajechano do miejsc z których zabierano uczestników rajdu.

Piękna pogoda, piękna trasa, dobra organizacja, miła atmosfera sprawiły, że 29 Ekorajd należy uznać za bardzo udany.

W organizacji tego rajdu obok w/w osób, brały również udział takie osoby jak skarbnik Związku Stowarzyszeń Maria Soboń, która uczestniczyła w projektowaniu plakatów i znaczków rajdowych, jak również w zamawianiu ich wykonania a co najważniejsze zorganizowała całą finansową obsługę rajdu.

Słowa podziękowania należą się również pani Sylwii Kwapisz ,która pomagała w serwowaniu posiłków.

Duże uznanie i podziękowanie należą się naszemu sponsorowi, bez którego pomocy i dofinansowaniu rajd mógłby się nie odbyć tj.

  • Zakładom Górniczo Hutniczym „Bolesław” SA w Bukownie.
Komandor 29 EKORAJDU
Włodzimierz Wieczorek
Plakat Ekorajd 2020