Zielony Ring Przemszy » EKO-RAJD 2013

EKO RAJD 2013 ZAKOŃCZONY

Rajd pieszy i rowerowy dolinami rzek Białej Przemszy i Sztoły


SOBOTA 8 CZERWCA 2013 ROKU - piękna, wyśmienita pogoda na trasy kolarskie i piesze EKORAJDU i tak obok TMS w Sławkowie zgromadziła się grupa kolarzy, w skład której wchodzili uczestnicy z Będzina, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej i Sławkowa aby pod przewodnictwem Krzysztofa Szumery wyruszyć na trasę.

Grupa ta na Wielkiej Górze pod krzyżem zasadziła 3 dęby a następnie przez Okradzionów, Chwaliboskie, Ryszkę udała się na metę w Sławkowie Niwie.

Tuż za kolarzami na trasę przez Walcownię–Miedawe–Ryszkę, wyruszyła grupa uczniów Szkoły Podstawowej w Sławkowie oraz turyści indywidualni. Pieczę nad grupą sprawowali Przewodnik PTTK Huty Katowice Stanisław Baran oraz pani Ewa Palian, ze Szkoły Podstawowej w Sławkowie.

Z Okradzionowa wyruszyły dwie grupy turystów a mianowicie zuchy i harcerze ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Dąbrowie Górniczej Ząbkowicach ,którą prowadziła przodownik Turystyki Pieszej Huty Katowice Joanna Bieniek wraz z opiekunem Bożeną Smutek oraz niezawodna Grupa Okradzionów z Gerardem Kulejem .Po przybyciu na rynek w Sławkowie grupy te połączyły się z ocekującymi na nich turystami indywidualnymi i przewodnikiem PTTK Huty K-ce Sylwestrm Zawidzkimi również przez Miodawę-Ryszkę udały się na metę.

Z Sosnowca Maczek wraz z kol.Janem Jelonkiem wyszła grupa pracowników Urzędu Miasta w Sosnowcu oraz turyści indywidualni z Zawiercia, grupa ta szła szlakiem żółtym wzdłuż rzeki Biała Przemsza i Sztoła aby następnie z Ryszki udać się na metę.

W czasie zbliżania się do mety rajdu uczestników niespodziewanie zmoczył deszcz, ale taka niespodzianka nie popsuła im humorów.

Po przybyciu na metę wszyscy uczestnicy witani byli przez Dyrektor Schroniska Młodzieżowego Grażynę Proszczek i Komandora Rajdu Włodzimierza Kubiczka a następnie zostali zaproszeni na gorący żurek ,który jak zwykle przygotowała pani Wacława Kubiczek, a później przy ognisku rozpalonym przez niezawodnych(ognisko paliło się mimo ulewnego deszczu) Andrzeja Kaczora i Tadeusza Pyka - pieczono kiełbaski, dzielono się wrażeniami z tras.

Gdy po posiłku wszyscy tryskali humorem - przystąpiono do konkursów i tak w konkursie na najlepsze wykonanie piosenki - nagrody wyśpiewali: Monica Magdalena i Kulej Dominika z GRUPY OKRADZIONÓW oraz Pacia Oliwia i Kufel Oliwia ze Szkoły Podstawowej w Sławkowie, pozostałe miejsca wyśpiewali: Jacuńska Amelia i Kinga Kluczewska z SP Sławków, Filip Antczak z SP Ząbkowice i Krawiec Tymoteusz z Grupy Okradzionów.

W konkursie turystycznym i wiedzy o regionie zwyciężył Gerard Kulej z Grupy Okradzionów ,a następne miejsca zajęli Andrzej Kaczor, Tadeusz Pyk oraz Marian Jędrusik, Tadeusz Stychno i Stefan Ślęzak.

Natomiast w konkursie rysowania na betonie wzięli udział najmłodsi uczestnicy EKORAJDU ,których było 30 osób, które pojedyńczo lub w grupkach starały się narysować to co widziały na trasie tj. rzekę,słońce ,drzewa itp.

Jury podsumowując konkurs stwierdziło,że wszystkie prace są bardzo dobre wyrównanym poziomie ale postanowiono wyróżnić Leśniewską Aleksandrę i Skubis Milenę z Szkoły Podstawowej ze Sławkowa oraz Oskara Kiełbasę ,Przemka Krawca i Dominikę Kulej z Grupy Okradzionów a także najmłodszego uczestnika. Przemka Krawca z Grupy Okradzionów.

Trzeba zaznaczyć że wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie rysowania otrzymali drobne upominki ufundowane przez sponsorów a najmłodszy uczestnik otrzymał dodatkowy upominek.

Trzeba również wspomnieć, że po raz pierwszy wykonano koszulki z logo Ekorajdu i logo Związku Stowarzyszeń "Zielony Ring Przemszy", które były nagrodami w konkursach.

Fundatorem koszulek był Związek Stowarzyszeń a pozostali uczestnicy EKORAJDU mogli je również zakupić.

Nad organizacja EKORAJDU pracowała cała grupa wolontariuszy pod kierownictwem Komandora Włodzimierza Kubiczka, a byli to: Krzysztof Szumera ,Włodzimierz Wieczorek, Maria Soboń, Janusz Kwapisz, Jacek Skalny, Jan Jelonek oraz przewodnicy Sylwester Zawidzki, Stanisław Baran i Joanna Bieniek z Oddziału PTTK Huty Katowice a także opiekunowie grup dzieci ze Sławkowa i Ząbkowic panie Ewa Palian i Bożena Smutek Również pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom, dzięki którym mogliśmy nagrodzić uczestników konkursów upominkami i nagrodami a są to:

Szczególne słowa podziękowania składam na ręce pani Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie Niwie.

Podziękowania szczególne należą się pani Marcie Magdziak za wykonanie projektu kolejnego znaczka rajdowego oraz pani Krystynie Werner, która pełniła obowiązki służby medycznej.

Kończąc sprawozdanie chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich miłośników kolarstwa i turystyki pieszej na nasze następne rajdy w 2014 roku i tak w styczniu na IV Sławkowska Syberiadę gdzie również proponujemy trasę nart biegowych oraz tradycyjny XXIII EKORAJD w czerwcu 2014 roku.

ŻYCZYMY sobie i wszystkim ,którzy kochają turystykę aby wzorem tych ,którzy uczestniczą w naszych rajdach przyłączyli się do nas i wędrowali całymi rodzinami.

DO ZOBACZENIA NA TRASACH RAJDOWYCH TURYSTYCZNYCH.


Komandor EKORAJDU
Włodzimierz Kubiczek


Oto kilka zdjęć z tej imprezy