Zielony Ring Przemszy » Wydarzenia » Syberiada 2019


Sprawozdanie - Sławkowska Syberiada 2020

Jubileuszowy, już X Rajd "Sławkowska Syberiada" przeszedł do historii. Dzięki uporowi i zaangażowaniu wielu działaczy ZS Zielony Ring Przemszy, a w szczególności Komandora Rajdu Józefa Naziemca, w sobotę 08.02.2020 roku na trasy Rajdu wyszło kilka grup uczestników. I tak :
- Na I Trasę (Sławków - Grodzisko - Krzykawka Pomnik Fr. Nullo - Sławków) wyszła grupa 4 uczestników pod kierownictwem kol. Krzysztofa Szumery . Na trasie tej zabrakło uczestników z sławkowskich szkół - wcześniej zgłoszonych.

- Na II trasę (od Pomnika AK "ORDONA" na Grońcu - do Sławkowa) wyszła grupa 26 uczestników pod kierownictwem przewodnika PTTK Włodzimierza Kubiczka. Uczestnikami tej trasy byli członkowie PTTK Oddział Klucze -13 osób, Grupa Okradzionów - 9 osób (w tym 5 dzieci oraz 4 osoby indywidualne ze Sławkowa). Uczestnicy zapalili znicz przy Pomniku AK, a następnie wysłuchali informacji o historii powstania AK-owskiego oddziału "Ordona" i stoczonych bitwach przez ten oddział. Następnie grupa przeszła w miejsce upamiętnione ostatnim bojem, obok ziemianki w lasku gronieckim i tutaj również uczestnicy wysłuchali informacji o walce i bohaterskiej śmierci 22 partyzantów Oddziału Ordona, a także o męczeńskiej śmierci 8 osób ich wspomagających - również i w tym miejscu zapalono znicz. Po dojściu do szlaku niebieskiego, prowadzącego do Olkusza, przewodnik przypomniał genezę Powstania Styczniowego 1863 na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Opowiadał o powstańczych działaniach na terenie Sławkowa, Maczek, Sosnowca i innych miejscowości. Pokrótce scharakteryzował postać Romualda Traugutta ostatniego dyktatora powstania 1863 roku, jego męczeńską śmierć i to że jest on patronem dzisiejszej Syberiady. Następnie trasa wiodła przez Cmentarz Choleryczny,Kapliczkę Św. Rozalii, Krzyż Wolności - gdzie oddano hołd walczącym o naszą wolność w 1918 roku. Na cmentarzu Parafialnym w Sławkowie zapalono znicz na grobie uczestnika Powstania styczniowego Pogoni - Pogoniowskiego oraz na grobie Stanisława Drożdża - Honorowego Obywatela Sławkowa. Następnie grupa udała się pod pomnik upamiętniający śmierć dwóch członków Orła Białego, kolejarzy którzy zostali powieszeni przez hitlerowców w dniu 03.12.1941 roku. Wyprawę ukończono na Rynku w TMS-ie.

- Na III trasę z Sosnowca - Ostrów Górniczych, od Pomnika AK (zamordowanych Mackiewiczów i Piotrowskiego) wyruszyła 40 osobowa grupa pod kierownictwem dh Józefa Naziemca. W skład tego patrolu weszło: 12 harcerzy z Sosnowca,16 harcerzy z Maczek oraz 12 osób z TMM "GRANICA" - którzy przez tereny byłej Kopalni "Dorota", bokami Kolonii Cieśle dotarli na Groniec - pod w/w już pomnik AK. Następnie (podobnie jak poprzednia grupa) udali się do Bunkra "ORDONA" a następnie przez Zagródki, leśnymi dróżkami do przejazdu PKP, obok dworca PKP Sławków, następnie przez zabytkowy cmentarz na metę rajdu -znajdującego się w siedzibie TMS w Sławkowie. Po drodze przekazywane były informacje historyczne dotyczące tych miejsc i bohaterskich naszych przodków.

Wszystkich przybywających do TMS-u uczestników Rajdu, witali przy rozpalonym (przez pana Tadeusza Pykę) ognisku organizatorzy - Zarząd ZS "Zielony Ring Przemszy" oraz zaprzyjaźnieni wolontariusze. Można się było rozgrzać gorącym żurkiem, pieczono kiełbaski dostarczone przez organizatorów i ... wspominano przygody z przebytych tras rajdowych!

W międzyczasie kilku młodych uczestników wzięło udział w konkursie historycznym. Pytania dotyczyły Powstania Styczniowego 1863 roku oraz Bitwy Warszawskiej 1920 rok. Zestaw pytań do konkursu opracowany został przez płk dr Zbigniewa Matuszczyka. Uczestnicy swoje wiadomości przekazywali w formie testowej.

I tak, po sprawdzeniu prac, wyłoniono najlepszych :
I miejsce zajął - Matczak Mateusz z drużyny harcerskiej "Maki"

II miejsce zajęła - Hysa Julia z drużyny wędrowniczej "Huragan"

III miejsce zajęła - Szczeszak Roksana, też z drużyny "Huragan"

III miejsce zajęła - Kulej Dominika z Grupy Okradzionów.

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki w formie książkowej oraz kompasy i bidony.

Trzeba również wspomnieć, że zgodnie z tradycją wszyscy uczestnicy śpiewali pieśni patriotyczne, a śpiewniki dostarczył i całość prowadził niezawodny Józef Naziemiec.

Musimy przyznać, że tylko dzięki zaangażowaniu wielu ludzi jubileuszowa X Sławkowska Syberiada mogła dojść do skutku.

Komandor Rajdu Józef Naziemiec miał skuteczne wsparcie doświadczonych kolegów w osobach: Maria Soboń, Włodzimierz Kubiczek, Ryszard Werner, Janusz Kwapisz, Jacek Skalny, Krzysztof Szumera a także panie Krystyna Werner i Janina Kępska, które sprawowały opiekę medyczną i oczywiście dr Zbigniew Matuszczyk - nasz historyczny filar. Wspaniały żurek przygotował Stanisław Dziedzic z małżonką, wspierali nas: SPI-NET Sławków oraz FH "AGMAR" Sławków, Marcin Flak i inni.

Wszystkim którzy przyczynili się do tego aby impreza w tej formie mogła się odbyć serdecznie dziękujemy !!!

Uczestnicy z Sosnowca, Maczek i Okradzionowa zostali odwiezieni autokarem do swoich szkół.

Szczególne podziękowanie dla panów z Telewizji Kablowej w Będzinie!

Kończąc - zachęcamy wszystkich do udziału w naszym następnym rajdzie: EKORAJD BIAŁA PRZEMSZA-SZTOŁA .


Przewodnik PTTK Włodzimierz Kubiczek

Komandor Rajdu Józef NaziemiecGaleria zdjęć