30 Ekorajd Doliną Sztoły

W dniu 25 września 2021 roku odbył się 30 jubileuszowy EKORAJD, który oprócz rocznicowego akcentu miał charakter wyjątkowy, ponieważ odbył się przez Dolinę Rzeki Sztoły, a rzeka ma być zlikwidowana.


Z uwagi na powyższe była wyznaczona tylko jedna trasa z transparentem, celem zademonstrowania sprzeciwu wobec likwidacji rzeki Sztoły. Wszyscy uczestnicy otrzymali znaczki rajdowe.

Komandorem EKORAJDU był Włodzimierz Wieczorek kierownikami poszczególnych grup byli:

  • Włodzimierz Kubiczek – przewodnik PTTK - grupa Klucze-Okradzionów
  • Józef Naziemiec – wiceprezes - grupa harcerzy i uczniów z Sosnowca Maczek
  • Włodzimierz Wieczorek – prezes - grupa członków stowarzyszenia "Samorządne Strzemieszyce.

Trasa przebiegała od rynku w Sławkowie poprzez park linearny nad Białą Przemszą, następnie ścieżką edukacyjną i lasem do starego Bukowna i do potoku Warwas, dalej zalesionymi wydmami do przysiółka Przymiarki i przystanku kolejowego „Przymiarki. Następnie wyrobiskiem piaskowym kopalni piasku Szczakowa do wyschniętego jeziora Czarnego Bociana, gdzie Włodzimierz Wieczorek omówił historię powstania i wyschnięcia tego jeziora.

Dalej uczestnicy szli wzdłuż rzeki Sztoły do przysiółka Sławkowa tj. do Ryszki, gdzie nastąpił odpoczynek i sesja zdjęciowa z niesionym przez uczestników rajdu transparentem. Po odpoczynku zlokalizowano ujście rzeki Sztoły do rzeki Biała Przemsza, następnie leśnym duktem wszyscy przeszli obok stacji kolejowej LHS do Miedawy - przysiółka Sławkowa i dalej ulicą Krakowską do rynku w Sławkowie do siedziby Towarzystwa Miłośników Sławkowa, gdzie była meta rajdu.

Na przybywających z trasy uczestników, czekały zimne napoje, kawa, herbata i kiełbaski z bułeczkami. Kiełbaski można było upiec na ognisku rozpalonym na dziedzińcu. Na zakończeniu rajdu krótkie przemówienia wygłosili:

  • Włodzimierz Wieczorek - prezes ZS „Zielony Ring Przemszy”,
  • Włodzimierz Kubiczek - przewodnik PTTK,
  • Jerzy Reszke - prezes Stowarzyszenia „Samorządne Strzemieszyce”,
  • Uczestnicy rajdu, którzy dziękowali za dobrą organizacje EKORAJDU.

Wiceprezes Józef Naziemiec zaintonował kilka pieśni rajdowych, które te pieśni podchwycili obecni. Tak więc rajd zakończył się udanie i radośnie.

Należy zaznaczyć, że uczestnicy nie wnosili żadnych opłat, ponieważ impreza została zorganizowana na koszt Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy”.

EKORAJD został zorganizowany dzięki pracy takich osób jak Włodzimierz Wieczorek, Maria Soboń, Włodzimierz Kubiczek, Jacek Skalny, Józef Naziemiec, Grażyna Wacławek, Regina Gebel wraz z Stenią Furmanek.

Sponsorem Ekorajdu była firma AGMAR Marcin Flak.

Komandor 30 EKORAJDU
Włodzimierz Wieczorek
Plakat Ekorajd 2021