Zielony Ring Przemszy » Wydarzenia » Syberiada 2017

Sławkowska Syberiada 2017

Sprawozdanie z VII Zimowego Patriotycznego Rajdu „Syberiada” połączonego z uroczystościami 154 rocznicy Powstania Styczniowego


VII Patriotyczny Zimowy Rajd Sławkowska SYBERIADA 2017 pod patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego i Burmistrza Miasta Sławkowa Rafała Adamczyka odbył się w sobotę 4 lutego 2017 roku na następujących trasach:

  1. Z Rynku w Sławkowie wyruszyła grupa 38 uczniów Zespołu Szkół w Sławkowie wraz z opiekunami paniami Jolantą Wadas, Anną Zdanek, Edytą Hrabia oraz grupą turystów indywidualnych pod kierownictwem Dawida Surmika. Trasa wiodła przez leśne osiedla Sławkowa tj. Niwę, Burki oraz sosnowieckie osiedle Cieśle do Maczek, aby uczestniczyć w uroczystościach upamiętniających Powstanie Styczniowe.
    Przed wyjściem na trasę komandor rajdu Włodzimierz Kubiczek zapoznał uczestników z historią wybuchu i przebiegiem Powstania Styczniowego na ziemiach Zagłębia Dąbrowskiego i zachodniej Małopolski w tym o historii kolei Warszawsko–Wiedeńskiej oraz stacji granicznej miedzy zaborami austriackim i rosyjskim tj. stacją kolejową GRANICA obecnie Maczki.
  2. Następną trasą była trasa Sławkowa Niwa – Maczki skąd wyruszyła grupa 58 uczniów Szkoły Podstawowej w Sławkowie wraz z opiekunami tj: Twardak Iwona, Żak Aleksandra, Dynerowicz Marek oraz Krzewicka Barbara koordynatorem była pani Redel Iwona do grupy tej dołączyło 11 osób z grupy Okradzionów pod kierownictwem pana Gerarda Kuleja.
    Kierownictwo nad całością objął pan Jacek Skalny a pomagali mu przewodnicy turystyczni z Oddziału PTTK w Dąbrowie Górniczej Sylwester Zawidzki i Stanisław Baran.
  3. Z Burek wyruszyła grupa 8 uczestników pod kierownictwem prezesa koła przewodnickiego Oddziału PTTK Dąbrowa Górnicza pana Grzegorza Gdesza.
  4. Z Ostrów Górniczych pod opieką Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Ostrowach Górniczych panem Jakubem Wiśniewskim oraz pod przewodnictwem turystycznym prezesa Związku Stowarzyszeń „Zielony  Ring Przemszy” pana Włodzimierza Wieczorka  wyruszyła na trasę grupa 14 uczniów.
    Trasa przebiegała z Ostrów Górniczych przez Cieśle, Wągródkę do  Maczek, po drodze uczniowie odwiedzali miejsca pamięci narodowej zapalając przy nich znicze, a na końcu trasy uczestniczyli w podniosłej uroczystości pod obeliskiem upamiętniającym zajęcie stacji Granica przez powstańców styczniowych pod dowództwem Apolinarego Kurowskiego.

W uroczystości na rynku w Maczkach, gdzie znajduje się w/w obelisk uczestniczyły wszystkie grupy rajdu SYBERIADA.

Po uroczystościach grupy rajdowe przeszły na metę rajdu znajdującą się na terenie Zespołu Szkół w Sosnowcu Maczkach, gdzie otrzymali smaczną gorącą grochówkę i gorące napoje.

Na terenie szkoły, w wyznaczonym do tego miejscu, było rozpalone ognisko, gdzie uczestnicy rajdu piekli kiełbaski dostarczone przez organizatorów.

Po posiłkach i odśpiewaniu kilku pieśni patriotycznych przy ognisku grupy młodzieży sławkowskiej udała się do podstawionego przez organizatorów autobusu i  zostały przewiezione do Sławkowa, a grupa młodzieży ze szkoły w Ostrowach Górniczych wróciła do domu rejsowym autobusem MPK.

Na koniec należy podziękować głównemu organizatorowi uroczystości 154 rocznicy Powstania Styczniowego Przewodniczącemu Zarządu Rady Dzielnicy Maczki, Prezesowi Towarzystwa Miłośników Maczek „Granica” oraz Członkowi Zarządu Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy” tj. Józefowi Naziemiecowi.

Jak również duże słowa uznania należą się organizatorom SYBERIADY 2017, którzy potrafili zdopingować do udziału w trudnych warunkach atmosferycznych tak dużą ilość młodzieży tj.:  Włodzimierzowi Kubiczkowi, Włodzimierzowi Wieczorkowi, Marii Soboń, Januszowi Kwapiszowi, Jackowi Skalnemu, Jakubowi i Krzysztofowi Szumerze, a także tym wszystkim, z których pomocą młodzież i dzieci mogły za darmo wziąć udział w imprezie:

VII Rajd pomimo nienajlepszej pogody zgromadził około 170 osób.

W imieniu Organizatorów zapraszam na kolejny XXVI EKORAJD Biała Przemsza-Sztoła w dniu 10 czerwca 2017 r.


Komandor Rajdu
Włodzimierz KubiczekZdjęcia z wyprawy Syberiada 2017