Zielony Ring Przemszy » Wydarzenia » Syberiada 2013

Sławkowska Syberiada 2014

Sprawozdanie z IV Rajdu Patriotycznego SYBERIADA 2014


Rajd został tradycyjnie zorganizowany przez Związek Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy” w dniu 19 stycznia 2014 roku na następujących trasach:

  1. Z Dąbrowy Górniczej - Okradzionowa poprzez Krzykawkę Sławków Rynek na metę Rajdu udała się po raz kolejny Grupa Rodzinna Okradzionów.
  2. Z Rynku w Sławkowie przy siedzibie TMS wyruszyła grupa 20 uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie na czele z Panią Dyrektor Danutą Janik oraz panią Agnieszką Chrząstek, a wraz z nimi grupa 5 dorosłych osób z Koła PTTK Klucze i po raz pierwszy uczestniczyła grupa turystów z Tychów. Grupę tą przez Przymiarki-Ryszkę Burki prowadzili kol. Sylwester Zawidzki Przewodnik PTTK Oddział Huty Katowice, Jacek Skalny oraz Tomek Lorek.
  3. Z Sławkowa przez Walcownię-Międzygórze Bukowno na metę Rajdu wyruszyła na rowerach - ze względu na pogodę - grupa kolarzy pod przewodnictwem Krzysztofa Szumery.
  4. Z Sosnowca Maczek przez Cieśle Groniec obok pomnika AK i Kwatery Ordona udała się grupa w skład której wchodziło : 13 osób z Urzędu Miasta w Sosnowcu, 18 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 21 w Dąbrowie Górniczej Ząbkowicach, 7 uczniów z Zespołu Szkół Nr 6 w Sosnowcu Ostrowach Górniczych wraz z opiekunką oraz turyści indywidualni. Grupę tą prowadzili Przewodnik Oddziału PTTK Huty Katowice Kol. Stanisław Baran i Kol. Jan Jelonek.

Wszystkie grupy uczestniczące w Rajdzie spotkały się na mecie w Schronisku Młodzieżowym w Sławkowie Niwie, gdzie były witane przez Panią Grażynę Proszczek Dyrektor Schroniska oraz Włodzimierza Kubiczka Komandora Rajdu.

Po odpoczynku zmarznięci turyści rozgrzali się gorącym żurkiem, który jak zwykle przygotowała i ufundowała pani Wacława Kubiczek., a z uśmiechem podały panie Krystyna Werner, Maria Soboń i Barbara Ślęzak.

Gdy już wszyscy zostali nakarmieni udali się do ogniska przygotowanego przez niezawodnych Panów Tadeusza Pyka i Andrzeja Kaczora. Przy ognisku i kiełbaskach dostarczonych przez organizatorów śpiewano pieśni patriotyczne i tutaj przewodzili Pan Krzysztof Szumera i Józef Naziemiec.

Następnie jak tradycja nakazuje przystąpiono do Konkursu Historyczno-Patriotycznego, w którym w kategorii uczniowskiej zwyciężyła drużyna Z.S.O. nr 6 z Ostrów Górniczych – Sosnowca.

Natomiast w Konkursie Turystyczno–Krajoznawczym (kategoria dorośli) zwyciężył Pan Piotr Kaim z Grupy Urzędu Miasta Sosnowiec, II miejsce zajął pan Marian Jędrusik PTTK Sławków. Kolejne miejsca zajęli: Tadeusz Stychno, Andrzej Michniewski i Łukasz Wrzesień.

Dla dzieci ze Szkoły Podstawowej zorganizowano konkurs rysunkowy pod hasłem:

„Co ciekawego widziałeś na Rajdzie”

Komisja konkursowa stwierdziła, że wszystkie rysunki były bardzo ładne i dlatego postanowiono przyznać wszystkim uczestnikom nagrody.

Również upominkami nagrodzono najstarszego uczestnika Rajdu Panią Zofię Pniewską z Sosnowca oraz najmłodszych uczestników Weronikę Kulej i Przemka Krawca.

Bardzo miłym akcentem było przybycie prawnuka Aleksandra Pogoni Pogonowskiego Powstańca 1863 roku spoczywającego na cmentarzu w Sławkowie - Pana Piotra Winnickiego.

Na metę Rajdu przybył również Pan Stanisław Czekalski autor Przewodnika po Zagłębiu Dąbrowskim wraz z Panem Dariuszem Jurkiem Przewodniczącym organizacji pozarządowej Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego.

W SYBERIADZIE 2014 uczestniczyło w sumie razem 107 osób.

Musimy również stwierdzić, że aby Rajd mógł się odbyć zaangażowanych było wiele osób w tym przede wszystkim: Włodzimierz Kubiczek, Janusz Kwapisz, Krzysztof Szumera, Maria Soboń, Jan Jelonek.

Również z tego miejsca muszę podziękować naszym sponsorom a mianowicie:

Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom za miłą i serdeczną atmosferę, a w szczególności opiekunom grup i młodzieży, którzy nie zważając na warunki atmosferyczne poświęcili swój czas na wędrowanie z młodzieżą. Rajd na zdjęciach zarejestrował kol. Tadeusz Stychno.


W imieniu Organizatorów Rajdu

Włodzimierz Kubiczek
Komandor Rajdu


Galeria zdjęć