Zielony Ring Przemszy » Wydarzenia » Syberiada 2013

Sławkowska Syberiada 2013

Tak było na Rajdzie Patriotycznym Sławkowska Syberiada 2013

zorganizowanym dla uczczenia 150 rocznicy Powstania Styczniowego


Patriotyczny Rajd Sławkowska Syberiada 2013 był III kolejnym zimowym rajdem , który odbył się w dniu 20stycznia 2013 roku na terenie Sławkowa, Bukowna, Dąbrowy Górniczej i Sosnowca - Maczek.

A zorganizowany został przez organizacje społeczne wchodzące w skład Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy” tj. Oddział PTTK Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej, Towarzystwo Miłośników Maczek „Granica”, Stowarzyszenie „Unia Dla Sosnowca”, Towarzystwo Miłośników Sławkowa oraz Światowy Związek Armii Krajowej Oddział w Sławkowie i miał na celu uczczenie 150 Rocznicy Powstania Styczniowego 1863 roku, oraz uczczenie pamięci wszystkich mieszkańców Sławkowa którzy zginęli w czasie II wojny Światowej.

W Rajdzie wzięły udział drużyna zuchów i harcerzy ze Szkoły Podstawowej Nr 21 z Dąbrowy Górniczej Ząbkowicach, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 28 z Dąbrowy Górniczej Okradzionów, uczniowie z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sławkowie, członkowie koła PTTK w Kluczach, pracownicy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu i turyści indywidualni, a wśród nich Grupa Rodzinna Okradzionów.

Wszystkie grupy, które wyruszały na trasę miały za zadanie przejście obok dwóch pomników pamięci i zapalenie znicza oraz zatknięcia proporczyka z herbem Powstania Styczniowego.

I tak grupa wyruszająca z Okradzionowa szła przez Krzykawkę, gdzie zapalono znicz pod pomnikiem Francesco Nullo a następnie poprzez cmentarz żydowski w Sławkowie Walcownię na metę Rajdu.

Natomiast wszystkie grupy wyruszające z Rynku w Sławkowie złożyły proporczyki i zapaliły znicze, pod pomnikiem Sławkowian na Rynku obok Ratusza, na Krzywdzie oraz przy Krzyżu Wolności.

Natomiast grupa narciarzy biegowych, którzy pod przewodnictwem kol. Krzysztofa Szumery wyruszyli z Bukowna zaświecili znicz pod obeliskiem w Bukownie.

Grupa turystów wyruszających z Sosnowca Maczek zapaliła znicz pod krzyżem Powstańczym w Maczkach, a następnie poprzez Burki udała się na metę Rajdu.

Wszystkie grupy spotkały się na mecie Rajdu znajdującego się w Schronisku Młodzieżowym w Sławkowie Niwa, gdzie czekał na nich gorący żurek, a przy rozpalonym ognisku przez panów Tadeusza Pyka i Andrzeja Kaczora uczestnicy zajadali się kiełbaskami upieczonymi na ognisku.

Gdy już wszyscy po zjedzonym posiłku chwilę odpoczęli przy wtórze akordeonu na którym grał pan Tadeusz Kańczuga śpiewano pieśni patriotyczne z okresu Powstania Styczniowego 1863 roku.

Szczególnie miłą niespodziankę sprawili harcerze ze Szkoły Podstawowej nr 21 z Dąbrowy Górniczej, którzy przygotowali krótki program słowno-muzyczny o Powstaniu Styczniowym.

Następnie odbyły się konkursy Wiedzy o Powstaniu Styczniowym i tu najlepszym okazał sie uczeń Gimnazjum im. J. Pawła II w Sławkowie Krzysztof Jasiak, drugie miejsce zajął Damian Jasek z drużyny harcerzy z Dąbrowy Górniczej, trzecie miejsce Norbert Pięta z Gimnazjum im. J. Pawła II w Sławkowie.

Natomiast konkurs piosenki patriotycznej był wewnętrzną sprawą harcerzy ze Szkoły nr 21 Dąbrowie Górniczej Ząbkowicach którzy zajęli trzy pierwsze miejsca 1 miejsca i tak Pierwsze miejsce zajął zespół „Ogniki” drugie miejsce „Nebescy”, trzecie miejsce trio „Rekety”.

Imprezę tą zorganizowano dzięki zaangażowaniu wielu ludzi min. Janusza Kwapisza Krzysztofa Szumery, Włodzimierza Kubiczka, Włodzimierza Wieczorka, Jana Jelonka, Marii Soboń, Stefana Piętki.

Chciałbym również podziękować wszystkim tym, którzy sponsorowali tą bardzo udaną imprezę a mianowicie:

⇒ Biuro Projektów ALMA Alicja i Maciej Kolesińscy,
⇒ FH AGMAR, Agnieszka i Marcin Flak,
⇒ FH Urszula Flak,
⇒ Urząd Miejski Sławków,
⇒ Zakład Fryzjerski Wacławy Kubiczek z Dąbrowy Górniczej,
⇒ dr Zbigniew Matuszczyk,
⇒ Sklep Komputerowy” Intercom” z Sławkowskiego Rynku.

To dzięki naszym ofiarodawcom wszystkim dzieciom mogliśmy wręczyć upominki, jak również drużyny biorące udział w Rajdzie otrzymały podarunki.

Aby Impreza mogła przebiegać bezpiecznie nad bezpieczeństwem uczestników czuwali przewodnicy PTTK tj. Jacek Skalny, Stanisław Baran, Sylwester Zawidzki, przodownik turystyki pieszej Joanna Bieniek ze strony Harcerskiej niezawodny Tomasz Lorek.

Natomiast opieką medyczną uczestników otoczyła pani Krystyna Werner.

Znaczek Rajdowy opracował po raz kolejny pan Jakub Szumera.

Szczególne słowa podziękowania składamy ,kierownictwu Wspólnoty Leśnej w Sławkowie Niwie oraz Kierownictwu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie Niwie gdzie odbywało się zakończenie Rajdu.

Kończąc chciałbym wszystkich miłośników turystyki i wędrówek zaprosić na kolejny EKORAJD w dniu 08 czerwca 2013r. Do zobaczenia na trasach Rajdowych.


W imieniu Organizatorów Rajdu

Włodzimierz Kubiczek
Komandor Rajdu


Galeria zdjęć