Zielony Ring Przemszy » Wydarzenia » Syberiada 2018

RELACJA z Zimowego Patriotycznego Rajdu SYBERIADA 2018 zorganizowanego po raz ósmy przez organizacje społeczne zrzeszone w Związku Stowarzyszeń "Zielony Ring Przemszy"

Pobierz ulotkę informacyjną z VIII ZIMOWEGO PATRIOTYCZNEGO RAJDU w formacie PDF

W śnieżny niedzielny poranek 21 stycznia 2018 roku przed siedziba Towarzystwa Miłośników Sławkowa zgromadziła się grupy uczestników tj :

Z Sosnowca -Maczek wyruszyła na metę SYBERIADY 2018 (tj. do siedziby Towarzystwa Miłośników Sławkowa znajdującą się na sławkowskim rynku grupa) grupa 30 uczestników składająca się z 15 uczniów ZS nr 11 im. T.Kościuszki w Sosnowcu Maczkach oraz 15 osób tj. 8 uczniów z Zespołu Przedszkolno - Szkolnego z Krzykawy, oraz członków Towarzystwa Miłośników Maczek „Granica”.

Komandor Syberiady 2018 Włodzimierz Kubiczek zorganizował 3 trasy a mianowicie:

  1. Sławków trasa pomiędzy pomnikami pamięci narodowej
  2. Sławków Rynek-Krzykawka-Walcownia -Sławków Rynek
  3. Sosnowiec Maczki- Groniec -Niwa-Sławków Rynek

Na pierwszą trasę wyruszyli żądni wiedzy o historii Sławkowa jej pomnikach i kapliczkach wraz z przewodnikami Sylwestrem Zawidzkim i Jackiem Skalnym przez Walcownię ścieżką rowerową obok kapliczki Św Trójcy a później obok najstarszej kapliczki w Sławkowie Św. Rozalii z 1536 roku wielokrotnie odnawianej do Krzyża Wolności z 1918 roku oraz kapliczki Trzeciego Upadku Jezusa- następnie do Figury Matki Boskiej z 1896 roku. Odwiedzili również pomnik kolejarzy ze Związku Orła Białego ,którzy w czasie okupacji hitlerowskiej zostali powieszeni na gruszy przy ul Krzywda oraz Kościółek S Jakuba z XIX . Potem pomnik zamordowanych sławkowian w czasie działań wojennych w latach 1939-1945.Prowdzący omówił historię Republiki Sławkowskiej z 1905roku oraz historię pobytu Gen.Sikorskiego w Sławkowie.

Trasa druga wiodła szlakiem czerwonym przez przysiółek Sławkowa Chwaliboskie następnie pięknym wąwozem do Nowej Kuźniczki ,a stamtąd w kierunku pomnika bohatera Powstania Styczniowego Francesco Nullo na Krzykawce. Po dojściu do pola powstańczej bitwy i pomnika Francesco Nullo i zapaleniu znicza grupa udała się się do zabytkowego Dworku w Krzykawce z 1724 roku i tam podziwiała piękne rzeźby wykonane w drzewie oraz okazałe drzewa : dęby ,lipy kasztanowce i inne,przy każdym gatunku drzew na tabliczce wypisany był fragment wiersza naszych największych poetów. Po wspaniałych wrażeniach grupa udała się w kierunku Sławkowa zwiedzając cmentarz żydowski,a następnie ulicą Browarną obok cudownego źródełka z krzyżem - na metę SYBERIADY 2018.

Trasą trzecią szła grupa Maczkowska , która przebiegała wzdłuż rzeki Biała Przemsza poprzez przysiółki Stare Maczki i Piernikarkę. Następnie przez Niwę do rynku sławkowskiego na metę rajdu do siedziby Towarzystwa Miłośników Sławkowa.

Uczestników wszystkich tras również przybyłą na metę rajdu grupę idąca z Maczek witał Prezes Zielonego Ringu Włodzimierz Wieczorek.

Wszyscy uczestnicy rajdu SYBERIADA 2018 skorzystali z gorącego posiłku.

Na uroczyste zakończenie SYBERIADY 2018 przybył jej patron Starosta Powiatu Będzińskiego Arkadiusz Watoła , pani Ewa Niewiara Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej UW w Katowicach, pan Grzegorz Nowak Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu jednocześnie Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie oraz radna powiatowa Ewa Bierońska i przedstawicielka senatora Grabowskiego.

 Gości powitał prezes Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy” Włodzimierz Wieczorek, który podziękował Staroście Powiatu Będzin za ufundowane nagrody i patronat nad SYBERIADĄ 2018. a następnie w obecności zaproszonych gości i uczestników rajdu wręczył ufundowany przez Związek Stowarzyszeń - Puchar Prezesa Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy” Włodzimierza Wieczorka Zdzisławowi Prowanckiemu w dowód uznania jego zasług w uzyskiwaniu funduszy na działalność statutową .

Potem w krótkim wystąpieniu przypomniał historię powstania Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy” oraz jego sukcesy i osiągnięcia.

Oprócz pucharów Starosty Będzińskiego i licznych nagród które otrzymali zwycięzcy konkursów i ich uczestnicy najmłodsi uczestnicy otrzymali kredki i gry planszowe ufundowane przez Patrona Syberiady. Na zakończenie przy ognisku i kiełbaskach dostarczonych przez organizatorów odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

 Przy organizacji Sławkowskiej Syberiady2018 zaangażowani byli:

Włodzimierz Wieczorek, Włodzimierz Kubiczek, Krzysztof i Jakub Szumera, Maria Soboń, Regina Gebel, Janina Kępska,Janusz Kwapisz,Sylwia Kwapisz,Barbara Ślęzak.

Oprócz Pana Starosty Arkadiusza Watoły,który był głównym sponsorem imprezy to sponsorami również byli: Wspólnota Leśna Sławków,Pani Ewa Niewiara Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej UW w Katowicach oraz Kancelaria Adwokacka Ilony Cebo-Kubiczek.

Doliczając jeszcze do w/w uczestników niektórych gości spoza naszego Regionu którzy poszli również na trasy SYBERIADY 2018 jak np. pani Kuchnowska z Władysławowa to w zimowym patriotycznym rajdzie SYBERIADA 2018 wzięło udział 158 osób.


Komandor Rajdu
Włodzimierz Kubiczek

Prezes Związku Stowarzyszeń
Zielony Ring Przemszy
Włodzimierz WieczorekGaleria zdjęć

Autorzy zdjęć: Tadeusz Stychno i Grzegorz Gdesz