Zielony Ring Przemszy » Wydarzenia » EKO Rajd 2012

EKO-RAJD BIAŁA PRZEMSZA - SZTOŁA 2012


Sobotni ranek 2 czerwca 2012 r. przywitał uczestników Eko-Rajdu chłodem i lekką mżawką, jednak turyści nie zrażeni tymi warunkami stawili się na punktach startowych aby udać się na trasy rajdowe i tak z Okradzionowa wyruszyła niezawodna jak zawsze Grupa z Dąbrowy Górniczej pod kierownictwem kol. Gerarda Kuleja aby idąc Doliną Białej Przemszy podziwiać piękno Szwajcarii Zagłębiowskiej a po dojściu do Sławkowa połączyć się z grupami Szkoły Podstawowej w Sławkowie i z Zespołu Szkół w Krzykawi oraz uczniami Szkoły Społecznej w Starachowicach Hubertem i Kacprem Kubiczkami pod kierownictwem kol.Tomasza Lorka aby przez Miedawę i Ryszkę udać się na metę rajdu tj. do schroniska młodzieżowego w Niwie.

Również z Rynku w Sławkowie wyruszyły grupy turystów z PTTK Klucze oraz Grupa Pani Anny Łuckoś . Grupa ta pod kierownictwem kol. Krzysztofa Szumery udała się przez Walcownię pod mostem kolejowym na Ryszkę, Burki i na metę rajdu.

Następna grupa wyruszyła z Sosnowca Maczek w jej skład wchodziła Młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 z Sosnowca Ostrów Górniczych oraz turyści indywidualni min. pan Janusz Lityński autor wielu przewodników kajakowych po wielu rzekach południowej Polski Przewodnikiem grupy był kol. Jan Jelonek z Towarzystwa Miłośników Maczek.

Wszystkie grupy przychodzące na metę do Schroniska Młodzieżowym w Sławkowie Niwie witała pani Dyrektor Schroniska Grażyna Proszczek i komandor EKORAJDU Włodzimierz Kubiczek.

Po krótkim odpoczynku uczestnicy posili się kiełbaskami upieczonymi na ognisku a następnie przystąpiono do konkursów jakie zostały zorganizowane przez kierownictwo rajdu.

Konkurs turystyczno - krajoznawczy poprowadził kol. Krzysztof Szumera, jak zwykle bardzo sprawnie. Konkurs wygrała pani Renata Szlachta . Następne miejsca zajęli Pan Marian Jędrusik z Odnowy w Duchu Św.w Sławkowie i Mateusz Wadas uczeń Zespołu Szkół z Ostrów Górniczych.

Natomiast konkurs rysowania na asfalcie zorganizowany dla najmłodszych wygrały zasłużenie dzieci ze Szkoły Podstawowej im. J.Baranowskiego w Sławkowie tj. Angelika Latały, Kinga Głowacz , Agnieszka Kudeli i Ania Durańska.

Wszyscy uczestnicy konkursu rysunkowego otrzymali upominki oraz słodycze.

Konkurs Slalomu piłkarskiego był popisem ucznia Zespołu Szkół z Ostrów Górniczych Mateusza Wadasa.

Następne miejsca zajęła Karolina Kondel i Wiktoria Stawnicka z Z S P w Sławkowie oraz Kacper Kubiczek ze Szkoły Społecznej w Starachowicach.

Konkurs rzutów do kosza wygrała Karolina Kondel a II miejsce zajęła Kulej Dominika.

III miejsce Lorek Maciej z Dąbrowy Górniczej.

Obydwie konkurencje sprawnie były przeprowadzone przez Tomasza Lorka.

Uwieńczeniem konkursów był konkurs piosenki w którym zwyciężyła klasa VI ze SP Sławków a II miejsce zajęła grupa uczniów z Zespołu Szkół w Krzykawie.

Należy stwierdzić , że aby impreza się udała musi na nią pracować wiele osób a do nich należeli : Włodzimierz Kubiczek kierujący całością oraz panowie:

Włodzimierz Wieczorek, Janusz Kwapisz, Jan Jelonek , Maria Soboń, Sylwester Zawidzki oraz niezawodny Krzysztof Szumera, a także po raz pierwszy pani Marta Magdziak, która zaprojektowała znaczek rajdowy.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim naszym sponsorom, dzięki którym mogliśmy tak pięknie reprezentować nasze miasto sławić jego piękno i kulturę.

Naszymi tradycyjnymi sponsorami byli:

W szczególny sposób chcemy podziękować Pani Grażynie Proszczek oraz Pani Barbarze Komenda ze Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie Niwie.

Kończąc chciałbym wszystkich sympatyków turystyki zaprosić na nasze kolejne rajdy tj. rajd zimowy - Syberiada 2013 oraz tradycyjny XXII EKO - RAJD 2013, który odbędzie się w czerwcu.


Do zobaczenia na naszych rajdach

Komandor EKORAJDU
Włodzimierz Kubiczek
Przewodnik Turystyczny


Galeria zdjęć