9 EKORAJD 2019 - ZRP: Zielony Ring Przemszy

Zielony Ring Przemszy » Wydarzenia » EKORAJD 2019


Sprawozdanie z 28 EKORAJDU  zorganizowanego w dniu 21 września 2019 roku  Doliną Białej Przemszy

Trasa EKORAJDU przebiegała od Rabsztyna poprzez Rezerwat Przyrody „Pazurek” do stacji PKP Jaroszowiec - 12 km.

Rajd został zorganizowany przez stowarzyszenia zrzeszone w  Związku Stowarzyszeń ”Zielony Ring Przemszy”

Pod patronatem:

- Wójta Gminy Bolesław - Krzysztofa Dudzińskiego,

-  Burmistrza  Miasta Bukowno - Mirosława Gajdziszewskiego,

-  Wójta Gminy Klucze – Norberta Bienia,

-  Nadleśniczego Nadleśnictwa Olkusz Marcina Polaka.

Rajd został sfinansowany z funduszy własnych, jak również z darowizn sponsorów, którymi byli:  Zakłady Górniczo Hutnicze  „Bolesław” w Bukownie, Zakłady Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu oraz Gmina Bolesław.

Dużą pomoc w organizacji EKORAJDU dały Zakłady Górniczo Hutnicze „Bolesław” , które udostępniły młodzieży szkolnej autobusy przewożące je ze szkół  na start rajdu i na  powrót.

Pomoc w zakresie użyczenia miejsca na uroczyste zakończenie EKORAJDU  udzieliła Gmina Klucze udostępniając Ośrodek Sportowy w Bydlinie do tego celu.

Współorganizatorem rajdu ,który przebiegał przez Rezerwat Przyrody „Pazurek”, było Nadleśnictwo Olkusz, które zabezpieczyło fachowe objaśnianie młodzieży unikalnych gatunków roślinności. przez  panią dr Marię Gronicz.

W 28 EKORAJDZIE  brało udział 105 uczestników w tym 90 to uczniowie szkół Gminy Bolesław - 35, Gminy Klucze - 30, Miasta Bukowno - 10, Sosnowiec-Maczki - 15.

Trasę 12 km grupy rajdowe  przebyły w ok. 3 godziny a następnie autobusami przemieściły  się na uroczyste zakończenie rajdu ,które odbyło się w Ośrodku Sportu w Bydlinie.

Na mecie rajdu uczestników witał komandor EKORAJDU prezes Związku  Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy” – Włodzimierz Wieczorek oraz zaproszeni goście tj.Wójt Gminy Klucze pan Norbert Bień oraz Sekretarz Miasta Bukowna pan Cockiewicz Marcin.

Uczestnicy otrzymali napoje po czym młodzież została zaproszona do udziału w konkursie turystyczno-przyrodniczym.

Skład jury  konkursu to : Włodzimierz Wieczorek, Włodzimierz Kubiczek, Regina Gebel.

Zwycięzcą konkursu został uczeń z Bukowna Michał  Gut, który jako nagrodę otrzymał profesjonalny plecak turystyczny. Drugie miejsce  zajęła Anna Materka  z  szkoły w Krzykawie , która jako nagrodę otrzymała album „Najpiękniejsze Miejsca Świata”, Trzecie miejsce egzekwio otrzymali Wojtek Kozłowski z szkoły z Maczek – nagroda - smartwatch i bidon turystyczny aWeronika Mistela ze szkoły w Podlipiu – plecak i zestaw przyborów do pisania oraz gadżety.

Inni uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia w postaci atrakcyjnych gadżetów.

Uczestnicy rajdu  otrzymali również posiłek w postaci smacznego ciepłe bogacza ,którego serwowali Józef Naziemiec i Janusz Kwapisz.

Po konkursie i po posiłku nastąpiło pożegnanie grup rajdowych ,które autokarami udały się do swoich szkół. Organizatorami z ramienia  Związku Stowarzyszeń – byli:  
Włodzimierz  Wieczorek - koordynacja i logistyka, Maria Soboń - promocja rajdu, sprawy finansowe, sprawy porządkowe, Józef Naziemiec - kierownik trasy rajdu i organizacja posiłków, Regina Gebel- członek jury sprawy porządkowe, Janusz Kwapisz – zaopatrzenie oraz serwowanie posiłków, Włodzimierz Kubiczek-członek jury konkursu, przewodnik PTTK , Krzysztof Szumera - przewodnik PTTK, zastępca kierownika trasy.


Komandor 28 EKORAJDU
"Dolina Białej Przemszy"
Włodzimierz WieczorekGaleria zdjęć