Zielony Ring Przemszy » EKO-RAJD 2014

Sprawozdanie z XXIII EKORAJDU


W piękny słoneczny poranek 7 czerwca 2014 roku na trasy XXIII EKORAJDU wyszli turyści pragnący poznać piękno dolin Białej Przemszy i Sztoły, a także historię i zabytki Ziemi Sławkowskiej. I tak na trasę z Okradzionowa przez Krzykawkę Sławków udała się grupa rodzinna Okradzionów pod kierownictwem Gerarda Kuleja.

Z rynku w Sławkowie na ekstremalną trasę rowerową mającą długość około 50 km wyruszyła grupa kolarzy pod kierownictwem kol. Krzysztofa Szumery aby przez Bukowno Żuradę Ryszkę przybyła na metę w Sławkowie Niwie. W grupie tej jechali kolarze z Będzina, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Sławkowa.

Również z Rynku w Sławkowie wyszły dwie grupy jedna pod kierownictwem kol. Tomka Lorka w skład której wchodzili uczestnicy z koła PTTK w Kluczach i turyści indywidualni udała się przez Walcownie, Przymiarki, Ryszkę Burki.

Natomiast trasą przez Walcownie ścieżką rowerową Zagródki udała się grupa z Koła PTTK.

Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej pod kierownictwem kol. Sylwestra Zawidzkiego.

Na najkrótszą trasę wyszła grupa turystów z Maczek w skład której wchodzili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 w Dąbrowie Górniczej Ząbkowicach członkowie Towarzystwa Miłośników Maczek "Granica" pod przewodnictwem kol. Jan Jelonek, który przez Piernikarkę i Ryszkę przyprowadził grupę na metę na terenie Wspólnoty Leśnej w Sławkowie Niwie, gdzie wszystkich uczestników przywitali Komandor Rajdu Włodzimierz Kubiczek, Prezes Wspólnoty Leśnej Zdzisław Prowancki oraz Prezes Związku Stowarzyszenia Zielony Ring Przemszy Włodzimierz Wieczorek.

Po krótkim odpoczynku przystąpiono do konsumpcji żurku, który jak zwykle przygotowała pani Wacława Kubiczek. Po spożyciu posiłku przystąpiono zgodnie z tradycja do konkursów Najmłodsi uczestnicy przystąpili do konkursu rysowania kolorową kredą na parkingu.

Następnie odbył się konkurs Turystyczno Krajoznawczy na temat Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ostatnim rozegranym Konkursem był konkurs piosenki turystycznej.

Jury po naradzie ogłosiła wyniki i tak w konkursie plastycznym przyznano wszystkim uczestnikom nagrody i słodycze gdyż wszystkie prace zasługiwały na to.

Natomiast w Konkursie Turystycznym I miejsce zajął Gerard Kulej z Grupy Okradzionów, II miejsce Marian Jędrusik z koła PTTK w Sławkowie III miejsce Urszula Toporska.

Natomiast w Konkursie piosenki najlepszy okazał się Mateusz Berliński ze szkoły podstawowej nr 21 w Ząbkowicach, II miejsce Kulej Przemysław III miejsce Kiełbasa Oskar obydwaj z Grupy Okradzionów. Na zakończenie kol. Krzysztof Szumera opowiedział pradawną historię powstania Sławkowa a potem wykonał kilka utworów na organkach, ku zadowoleniu wszystkich zebranych. Mówiąc o Rajdzie nie sposób nie wymienić tych którzy przyczynili się do organizacji a mianowicie: Maria Soboń, Krzysztof Szumera,Włodzimierz Kubiczek, Włodzimierz Wieczorek, Jan Jelonek, Jacek Skalny, Ryszard Werner, Tadeusz Pyk.

Również dzięki wsparciu naszych sponsorów którymi byli:

Projekt znaczka wykonali Magda Magdziak i Krzysztof Szumera.

Natomiast opiekę medyczną sprawowała pani Liliana Jakubczyk.

Należy stwierdzić, że w EKORAJDZIE biorą udział całe rodziny, na przykład rodzina Kulejów z Okradzionowa gdzie razem maszerują dziadek ojciec i wnukowie.

Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział i zapraszam na nasze kolejne rajdy o których powiadomimy.


W imieniu organizatorów:
Włodzimierz Kubiczek
Przewodnik Turystyczny PTTK


Oto kilka zdjęć z tej imprezy