Zielony Ring Przemszy » Wydarzenia » Syberiada 2016

Sławkowska Syberiada 2016

Sprawozdanie z VI zimowego rajdu patriotycznego SŁAWKOWSKA SYBERIADA


Już szósty raz organizacje zrzeszone w Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy oraz Burmistrz Miasta Sławków i Sławkowski Oddział Światowego Związku Żołnierzy AK zorganizowały w dniu 17 stycznia 2015r. patriotyczny rajd SŁAWKOWSKA SYBERIADA.

Tym razem patronem RAJDU nie był pułkownik Apolinary Kurowski lecz bohaterka Powstania Styczniowego Anna Henryka Pustowójtówna.

Komandorem SYBERIADY i głównym organizatorem był przewodnik PTTK Włodzimierz Kubiczek.

Przed wyruszeniem na trasy uczestnicy uzyskali informację na temat walk z okresu powstania styczniowego w Małopolsce jak również inne informacje związane z miejscami pamięci narodowej. Informacji udzielali: Włodzimierz Kubiczek i dr Zbigniew Matuszczyk.

  1. Jako pierwsi na start z Bukowna-Podlesia udali się turyści pod wodzą kol. Krzysztofa Szumery aby przez tereny Szczkowskiej piaskowni przebyć trasę o długości 18 km i dotrzeć do siedziby TMS Sławków.
  2. Następna grupa pod kierownictwem Józefa Naziemca wyruszyła z Sosnowca - Ostrów Górniczych, spod krzyża upamiętniającego śmierć i miejsce ostatniego spoczynku żołnierzy AK. W grupie tej byli uczniowie Zespołu Szkół w Sosnowcu- Maczkach (14 uczniów) i turyści indywidualni, którzy przeszli przez przysiółek Groniec w Sławkowie obok schronu partyzantów Grupy Ordona z okresu II wojny światowej i dalej trasą rowerową na metę rajdu do siedziby TMS Sławkow.
  3. Z Okradzionowa przez Chwaliboskie do mety rajdu wyruszyła grupa rodzinna z Gerardem Kulejem na czele.
  4. Z Rynku w Sławkowie wyszła duża grupa uczniów Zespołu Szkół im. J.Pawła II w Sławkowie pod kierownictwem Dyrektor Danuty Janik i nauczycieli opiekujących się grupą Jolanta Wadas, Agnieszka Chwastek, Anna Zdanek, Edyta Hrabia, Jolanta Krukowska w sile 80 uczestników, którzy przez Chwaliboskie, pomnik na Krzykawce ,a w drodze powrotnej przez Sławkowski kirkut wrócili na metę SYBERIADY tj. do siedziby TMS Sławków.
  5. Druga grupa, która równie z zapoczątkowała trasę z rynku sławkowskiego to grupa kol. Jacka Skalnego, która pomaszerowała szlakiem pomiędzy pomnikami i kapliczkami Sławkowa, w grupie tej uczestniczyło 32 uczniów Szkoły Podstawowej im. J.Baranowskiego w Sławkowie z opiekunami Pawłem Sobieszkiem i Małgorzata Wiśniewską oraz członkowie Koła PTTK z Klucz i turyści indywidualni.

Na mecie SYBERIADY ,która znajdowała się w pomieszczeniach i na dziedzińcu siedziby Towarzystwa Miłośników Sławkowa Rynek 10 punktualnie o godzinie 12.30 zameldowały się wszystkie grupy rajdowe.

Przybywających uczestników rajdu witał Komandor Rajdu Włodzimierz Kubiczek oraz Prezes Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy Włodzimierz Wieczorek.

Przybywających uczestników poczęstowano gorący bigosem i gorącą herbatą. Poczęstunek został sfinansowany przez władze miejskie Sławkowa.

Po posiłku zostały przeprowadzono konkursy:

W konkursach historycznym i turystycznym wzięli udział uczniowie zespołu szkół sławkowskich.

Jury to panie Jolanta Wadas i Agnieszka Chwastek.

Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody a uczestnicy upominki. W konkursie rysunkowym „Co Widziałem Na Trasie Rajdu” wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Sławkowie.

Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali upominki.

W uroczystym zakończeniu Rajdu Sławkowska SYBERIADA uczestniczył Burmistrz Miasta Sławkowa Pan Rafał Adamczyk, rzecznik prasowy miasta Sławków, Krzysztof Kozieł, asystent Prezydenta Miasta Sosnowca Mateusz Bochenek oraz radna powiatu będzińskiego Ewa Bierońska.

Na podwórcu TMS rozpalono ognisko na którym uczestnicy SYBERIADY mogli piec przygotowane przez organizatorów kiełbaski.

Następnie przy akompaniamencie akordeonu pana Jana Cyzio rozpoczęto śpiew pieśni patriotycznych, gdzie rej wodzili koledzy Józef Naziemiec i Krzysztof Szumera.

Pieśni patriotyczne śpiewane były razem młodzieżą , która zapalonymi zimnymi ogniami dopełniała obraz patriotycznego wiecu.

Należy podkreślić, że szósta SYBERIADA była najliczniejsza z dotychczasowych, ponieważ wzięło w niej udział 182 osoby.

Aby ten Rajd mógł się odbyć i zapewnić atrakcje uczestnikom musiało pracować wielu ludzi między innymi:

Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia imprezy, dzięki którym mogliśmy obdzielić dzieci i młodzież słodyczami oraz nagrodami w konkursach. A byli to:

A ponadto panom Jakubowi i Krzysztofowi Szumera za opracowanie projektu znaczka, a także pani Janinie Kępskiej za obsługę medyczną imprezy.

Podziękowanie chcemy również złożyć na ręce Dyrektorów Szkół Danuty Janik oraz Anity Szlęzak oraz opiekunów dzieci za poświęcony czas dzieciom i młodzieży.


Serdecznie zapraszamy na nasz kolejny XXV EKORAJD DOLINAMI BIAŁEJ PRZEMSZY I SZTOŁY, który odbędzie się w dniu 11 czerwca 2016 roku.


Komitet OrganizacyjnyZdjęcia z wyprawy Syberiada 2016