Zielony Ring Przemszy » Zarząd Związku Stowarzyszeń

Zarząd Związku


Prezes

Włodzimierz Wieczorek


W-ce Prezes

Stefan Piętka


Sekretarz

Ryszard Werner


Skarbnik

Maria Soboń


Członek Zarządu

Janusz Kwapisz


Członek Zarządu

Józef Naziemiec


Członek Zarządu

Jacek Skalny