Zielony Ring Przemszy » Strona główna

WYDARZENIA I INFORMACJE ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ ZIELONY RING PRZEMSZY

Sprawozdanie z VII Sławkowskiej Syberiady, która odbyła się dnia 4 lutego 2017

Możesz już przeczytać sprawozdanie z VII Zimowego Patriotycznego Rajdu „Syberiada” połączonego z uroczystościami 154 rocznicy Powstania Styczniowego.

Kliknij, aby przeczytać sprawozdanie.


Co dalej z Polską?

Włodzimierz Wieczorek

Po zmianie władz centralnych w Polsce w 2015 roku ustrój polityczny państwa nabiera coraz bardziej cech państwa socjalnego, żeby nie nazwać czasem socjalistycznego-co by było nadużyciem. Niemniej w gospodarce dalej panuje kapitalizm kompradorski charakteryzujący się postkolonialnymi stosunkami gospodarczymi z tłem w postaci sieci agentów wpływu dawnych służb specjalnych. Obecna władza pragnie ten stan rzeczy zmienić, lecz sprawy zaszły za daleko i jej wysiłki skazane są na niepowodzenie. Formalny ustrój polityczny jaki rzekomo panuje w Polsce to republika demokratyczna państwa prawnego.

Natomiast faktyczny ustrój Polski to Związek Republik Kolesiów mający tylko powierzchowne cechy demokratycznej republiki.

A to że władza jest teraz inna nic nie zmieni, gdyż nastąpi tylko wymiana kolesiów. W rękach samorządów jest ogromny majątek, co powoduje, iż niektórzy rezygnują z bycia posłem, by złapać zyskowniejszą i spokojniejszą synekurę w samorządzie terytorialnym. Ludzie ci blokują informacje lub dezinformują społeczeństwo celem niedopuszczenia do ujawniania „poufnych” danych gospodarczych do których społeczeństwo ma prawo, gdyż dotyczą majątku społecznego.

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ


Uroczystości w Sławkowie 3 grudnia odsłonięcia pomnika, pomordowanych przez hitlerowców, bojowników organizacji Orła Białego

W/w uroczystości uczestniczyła delegacja Zwiazku Stowarzyszeń "Zielony Ring Przemszy" na czele z prezesem Włodzimierzem Wieczorkiem, która złożyła kwiaty pod pomnikiem.


Uroczystości 11 Listopada w Sosnowcu-Maczkach


Podstawowa działalność Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy

 1. Działalność wychowawcza wśród młodziezy szkolnej w zakresie historii regionu, turystyki, sportu i ochrony przyrody - poprzez organizowanie:
  • wykładów, prelekcji i konkursów o w/w tematyce,
  • rajdów turystycznych i narciarskich,
  • plenerowych imprez o charakterze sportowo rekreacyjnym.

  Podstawowa działalność Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy Podstawowa działalność Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy Podstawowa działalność Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy

 2. Promocja doliny Białej Przemszy i zdrowego stylu życia:
  • udrażnianie rzeki Biała Przemsza dla celów spływów kajakowych
  • organizowanie pionierskich spływów i ich propagowanie.

  Podstawowa działalność: Spływy kajakowe Podstawowa działalność: Spływy kajakowe Podstawowa działalność: Spływy kajakowe

 3. Działalność z zakresu gospodarki wodnej poprzez organizowanie:
  • wystaw
  • spotkań
  • prelekcji dla urzędników samorządowych i działaczy społecznych.

  Współpraca z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej z Gliwic.

  Podstawowa działalność: Gospodarka wodna Podstawowa działalność: Gospodarka wodna Podstawowa działalność: Gospodarka wodna

 4. Jeśli chcesz wspomóc naszą działalność, podajemy numer konta bankowego do wpłat:

  Alior Bank: 20 2490 0005 0000 4500 4577 6355