Zielony Ring Przemszy » Strona główna

INFORMACJE ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ ZIELONY RING PRZEMSZY


Spływ kajakowy FLIS PRZEMSZĄ

Opublikowany przez Zielony Ring Przemszy na 12 lipiec 2016

SPRAWOZDANIE Z 25 JUBILEUSZOWEGO EKORAJDU DOLINĄ BIAŁEJ PRZEMSZY I SZTOŁY Z DNIA 11 CZERWCA 2016 roku


Węzeł gordyjski w trybunale konstytucyjnym


Wykładnia i stosowanie prawa w polsce a konstytucja


Sławkowska Syberiada 2016 - sprawozdanie


Raport ze skażania zbiorników wód podziemnych i klasy czystości będących zgodnie z prawem dobrem narodowym


Obchody 10-lecia powstania Związku Stowarzyszeń "ZIELONY RING PRZEMSZY"


Podstawowa działalność Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy

 1. Działalność wychowawcza wśród młodziezy szkolnej w zakresie historii regionu, turystyki, sportu i ochrony przyrody - poprzez organizowanie:
  • wykładów, prelekcji i konkursów o w/w tematyce,
  • rajdów turystycznych i narciarskich,
  • plenerowych imprez o charakterze sportowo rekreacyjnym.

  Podstawowa działalność Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy Podstawowa działalność Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy Podstawowa działalność Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy

 2. Promocja doliny Białej Przemszy i zdrowego stylu życia:
  • udrażnianie rzeki Biała Przemsza dla celów spływów kajakowych
  • organizowanie pionierskich spływów i ich propagowanie.

  Podstawowa działalność: Spływy kajakowe Podstawowa działalność: Spływy kajakowe Podstawowa działalność: Spływy kajakowe

 3. Działalność z zakresu gospodarki wodnej poprzez organizowanie:
  • wystaw
  • spotkań
  • prelekcji dla urzędników samorządowych i działaczy społecznych.

  Współpraca z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej z Gliwic.

  Podstawowa działalność: Gospodarka wodna Podstawowa działalność: Gospodarka wodna Podstawowa działalność: Gospodarka wodna

 4. Jeśli chcesz wspomóc naszą działalność, podajemy numer konta bankowego do wpłat:

  Alior Bank: 20 2490 0005 0000 4500 4577 6355