Zielony Ring Przemszy » Strona główna

WYDARZENIA I INFORMACJE ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ ZIELONY RING PRZEMSZYZielony Ring Przemszy w telewizji TVDG.PL


Woda i jej żywotna wartość

Jest rzeczą ogólnie znaną, że woda odgrywa decydującą rolę w naszym życiu i że bez wody człowiek umiera po kilku dniach – natomiast bez jedzenia może żyć nawet kilka tygodni. Człowiek składa się w 70% z wody. Zapotrzebowanie dorosłego człowieka na płyny wynosi 2-4 litrów dziennie. Wiemy o tym, ale często to lekceważymy lub zapominamy nie zwracając należytej uwagi na marnotrawstwo wody, jak również na zanieczyszczenia i skażenia wód, które są naszym obecnym i przyszłym rezerwuarem wody pitnej. Zauważamy skażenia i zanieczyszczenia, ale tylko zanieczyszczenia rzek i jezior, a nie zauważamy ich w wodach podziemnych, a jest to bardzo ważny problem. Wody podziemne I klasy czystości, które bez uzdatniania nadają się do wykorzystania jako woda pitna, zgodnie przepisami polskiego prawa są dobrem narodowym, takim samym jak węgiel, czy ropa naftowa. Polska po Malcie ma najmniejsze zasoby wód w Europie mogących służyć do zaopatrzenia ludności i przemysłu.

Przeczytaj cały artykuł w aktualnościach


RELACJA z Zimowego Patriotycznego Rajdu SYBERIADA 2018 zorganizowanego po raz ósmy przez organizacje społeczne zrzeszone w Związku Stowarzyszeń "Zielony Ring Przemszy"


Dochodowe górnictwo węgla kamiennego a Barbórka 2017

Za 9 miesięcy 2017 roku branża górnictwa węgla kamiennego uzyskała 1.66 mld złotych zysku – po wielu latach gdzie górnictwo węgla kamiennego przynosiło straty.

Czyżby zadziałała jakaś różdżka czarodziejska, którą posiada Minister Górnictwa i Energetyki Tchórzewski? Nic podobnego, takiej różdżki on nie posiada, a ten dobry rezultat górnictwa za 9 miesięcy (również będzie dobry na koniec roku) nie wynika ze skutecznych działań restrukturyzacyjnych, (o czym poniżej) lecz z bardzo dużego wzrostu cen węgla na rynkach światowych. I tak średnia cena węgla w stosunku do roku 2016 wzrosła o 33%, a sama cena węgla koksowego wzrosła o przeszło 200%. A 40% przychodów ze sprzedaży węgla to sprzedaż węgla koksowego.

Przeczytaj artykuł Dochodowe górnictwo węgla kamiennego a Barbórka 2017


WYSTĄPIENIE PREZESA ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ „ZIELONY RING PRZEMSZY” na Sesji Rady Miasta Sławkowa w dniu
21 września 2017r.

PANI PRZEWODNICZĄCA – PANIE, PANOWIE RADNI

Pragnę Państwu przekazać kilka bardzo ważnych informacji dla wszystkich mieszkańców miasta.

Myślę, że tych informacji nie znacie z uwagi na panującą w mieście cenzurę polityczną, której najlepszym przykładem jest Kurier Miejski w którym za pieniądze podatnika stosuje się pijar tylko dla osób związanych z burmistrzem miasta-natomiast pomijani są nie tylko radni opozycyjni ale również zasłużone dla miasta organizacje społeczne, które w jakiś sposób mówiąc kolokwialnie podpadły burmistrzowi np. Zielony Ring Przemszy.

Przeczytaj tekst wystąpienia prezesa Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy” na Sesji Rady Miasta Sławkowa w aktualnościach Zielonego Ringu Przemszy


POLSKA, POLACY a PROBLEM WODY

Nasi praprzodkowie tj. pogańscy Słowianie żyjący w czasach przed panowaniem Mieszka I na ziemiach polskich, nie szanowali wody a jeziora nad którymi mieszkali zanieczyszczali wszelkimi odpadami i nieczystościami w związku z czym po pewnym czasie woda z jeziora nie nadawała się do picia ani do innego użycia. A jak wiadomo bez wody ludzie i zwierzęta nie mogą żyć i w związku z tym zmuszeni byli zmieniać miejsce zamieszkania i osiedlać się nad czystym akwenem wodnym.

Przeczytaj artykuł POLSKA, POLACY a PROBLEM WODY w aktualnościach Zielonego Ringu Przemszy


Kraina Białej Pszemszy – raj dla rekreacji i wypoczynku

Dolina Białej Przemszy zwana także Krainą Białej Przemszy do niedawna prawie zupełnie nieznana mieszkańcom Sosnowca staje się coraz częściej przez nich odwiedzana. Do czego  przyczyniły się coroczne piesze i rowerowe EKORADY organizowane przez Związek Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy” w których uczestniczyła min. młodzież ze szkół sosnowieckich (Ostrowy Górnicze,Maczki,Kazimierz Górniczy), jak również organizowane od wielu lat spływy kajakowe zapoczątkowane przez Klub Ekologiczny „Zielony Ring Przemszy”, a następnie kontynuowane przez inne organizacje społeczne  i niektóre władze miejskie.

Przeczytaj artykuł Kraina Białej Pszemszy – raj dla rekreacji i wypoczynku w aktualnościach Zielonego Ringu Przemszy


Podstawowa działalność Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy

 1. Działalność wychowawcza wśród młodziezy szkolnej w zakresie historii regionu, turystyki, sportu i ochrony przyrody - poprzez organizowanie:
  • wykładów, prelekcji i konkursów o w/w tematyce,
  • rajdów turystycznych i narciarskich,
  • plenerowych imprez o charakterze sportowo rekreacyjnym.

  Podstawowa działalność Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy Podstawowa działalność Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy Podstawowa działalność Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy

 2. Promocja doliny Białej Przemszy i zdrowego stylu życia:
  • udrażnianie rzeki Biała Przemsza dla celów spływów kajakowych
  • organizowanie pionierskich spływów i ich propagowanie.

  Podstawowa działalność: Spływy kajakowe Podstawowa działalność: Spływy kajakowe Podstawowa działalność: Spływy kajakowe

 3. Działalność z zakresu gospodarki wodnej poprzez organizowanie:
  • wystaw
  • spotkań
  • prelekcji dla urzędników samorządowych i działaczy społecznych.

  Współpraca z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej z Gliwic.

  Podstawowa działalność: Gospodarka wodna Podstawowa działalność: Gospodarka wodna Podstawowa działalność: Gospodarka wodna

 4. Jeśli chcesz wspomóc naszą działalność - przejdź do zakładki KONTAKT.

Najważniejsze dokonania Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy

 1. Intensywne działania Związku Stowarzyszeń na polu turystyki i propagowania zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego i Zachodniej Małopolski poprzez coroczne organizowanie tradycyjnych rajdów pieszych (5 tras), i spływów kajakowych rzeką Białą Przemszą.
 2. Działalność wychowawcza wśród młodzieży szkolnej w zakresie ochrony środowiska i turystyki poprzez organizowanie quizów i prelekcji o tej tematyce.
 3. Działalność w zakresie planowania przestrzennego w segmencie ochrony środowiska i turystyki poprzez zgłaszanie uwag pisemnych do Planów Zagospodarowania Przestrzennego poszczególnych gmin Regionu i spotkań z władzami samorządowymi.
 4. Dokonywanie interwencji u odpowiednich władz w sytuacji zanieczyszczania wód podziemnych i rzeki Biała Przemsza, w tym zgłaszanie przestępstw w tym zakresie do prokuratury jak również prowadzenie procesów sądowych ze skażającymi wody podziemne – na przykład ze Spółką z o.o. CTL Maczki-Bór z Sosnowca (wszystkie procesy wygrane) Walka o wodę (SosnowiecFakty.pl).
 5. Działalność z zakresu gospodarki wodnej poprzez organizowanie spotkań i prelekcji dla urzędników samorządowych i działaczy społecznych z zakresu gospodarki wodnej ze szczególnym uwzględnieniem Ramowej Dyrektywy Wodnej UE Oszczędzanie wody nie jedno ma imię! (SosnowiecFakty.pl).

W/w spotkania organizuje prezes Związku Stowarzyszeń Włodzimierz Wieczorek, który jest członkiem komisji stałej d/s Konsultacji Społecznych Projektów Gospodarowania Wodami przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach.