Zielony Ring Przemszy » Strona główna

WYDARZENIA I INFORMACJE ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ ZIELONY RING PRZEMSZY


Zdjęcia z 27 EKORAJD-u, który odbył się 21 września 2018 r.


Ignorancja i chaos

Na jednym filarów gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie umieszczone są napisy:  IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT IGNORANTIA IURIS NOCET, co znaczy: nieznajomość prawa nie usprawiedliwia i  nieznajomość prawa szkodzi. W praktycznym stosowania prawa oznacza to, że nie można powoływać się na nieznajomość przepisów prawa i dotyczy to każdego.

Przeczytaj cały artykuł w aktualnościach


Co jest najważniejsze dla narodu polskiego? Tożsamość i geopolityka

W natłoku różnych wydarzeń i różnych informacji oraz dezinformacji, często umykają  sprawy bardzo ważne związane  z bezpieczeństwem Polski i z naszą  świadomością bycia Polakiem. Aktualnie w Polsce opozycja rządowa toczy walkę o praworządność i wolność.

Unia Europejska odwołuje  się do wolności i równości, a jednocześnie pragnie nas pozbawić tożsamości i historii podobnie jak kiedyś to robił Związek Radziecki, a  pisze o tym w artykule „The EU-the nev Sowiet?” słynny rosyjski dysydent Włodzimierz Bukowski i to jest obecnie jeden z najważniejszych naszych problemów do którego między innymi pragnę się odnieść w niniejszym artykule.

Przeczytaj cały artykuł w aktualnościach


Super atrakcyjne spływy kajakowe Białą Przemszą – dawniej i dziś

Dzięki wysiłkom organizacyjnym i promocyjnym lokalnych działaczy społecznych z Sosnowca i Sławkowa  rzeka Biała Przemsza z porównywalnym pięknem do piękna rzeki Czarna Hańcza, a płynąca swym głównym nurtem przez Dąbrowę Górniczą, Sławków, Jaworzno i Sosnowiec, zyskuje  z każdym rokiem  na popularności. I tak w dniach 1-3 czerwca został  zorganizowany  przez Fundację TOŁHAJ GDK z siedzibą w Iwoniczu Zdroju pod patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna.  „2 Ogólnopolski Spływ Kajakowy Białą Przemszą 2018” na  odcinku rzeki Sławków-Sosnowiec Trójkąt Trzech Cesarzy. Impreza godna pochwały i bardzo udana z 220 kajakarzami – w tym z załogą Zielonego Ringu Przemszy (vide Facebook Zielony Ring Przemszy”).

Przeczytaj cały artykuł w aktualnościach


Zielony Ring Przemszy w telewizji TVDG.PL


Woda i jej żywotna wartość

Jest rzeczą ogólnie znaną, że woda odgrywa decydującą rolę w naszym życiu i że bez wody człowiek umiera po kilku dniach – natomiast bez jedzenia może żyć nawet kilka tygodni. Człowiek składa się w 70% z wody. Zapotrzebowanie dorosłego człowieka na płyny wynosi 2-4 litrów dziennie. Wiemy o tym, ale często to lekceważymy lub zapominamy nie zwracając należytej uwagi na marnotrawstwo wody, jak również na zanieczyszczenia i skażenia wód, które są naszym obecnym i przyszłym rezerwuarem wody pitnej. Zauważamy skażenia i zanieczyszczenia, ale tylko zanieczyszczenia rzek i jezior, a nie zauważamy ich w wodach podziemnych, a jest to bardzo ważny problem. Wody podziemne I klasy czystości, które bez uzdatniania nadają się do wykorzystania jako woda pitna, zgodnie przepisami polskiego prawa są dobrem narodowym, takim samym jak węgiel, czy ropa naftowa. Polska po Malcie ma najmniejsze zasoby wód w Europie mogących służyć do zaopatrzenia ludności i przemysłu.

Przeczytaj cały artykuł w aktualnościach


RELACJA z Zimowego Patriotycznego Rajdu SYBERIADA 2018 zorganizowanego po raz ósmy przez organizacje społeczne zrzeszone w Związku Stowarzyszeń "Zielony Ring Przemszy"


Podstawowa działalność Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy

 1. Działalność wychowawcza wśród młodziezy szkolnej w zakresie historii regionu, turystyki, sportu i ochrony przyrody - poprzez organizowanie:
  • wykładów, prelekcji i konkursów o w/w tematyce,
  • rajdów turystycznych i narciarskich,
  • plenerowych imprez o charakterze sportowo rekreacyjnym.

  Podstawowa działalność Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy Podstawowa działalność Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy Podstawowa działalność Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy

 2. Promocja doliny Białej Przemszy i zdrowego stylu życia:
  • udrażnianie rzeki Biała Przemsza dla celów spływów kajakowych
  • organizowanie pionierskich spływów i ich propagowanie.

  Podstawowa działalność: Spływy kajakowe Podstawowa działalność: Spływy kajakowe Podstawowa działalność: Spływy kajakowe

 3. Działalność z zakresu gospodarki wodnej poprzez organizowanie:
  • wystaw
  • spotkań
  • prelekcji dla urzędników samorządowych i działaczy społecznych.

  Współpraca z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej z Gliwic.

  Podstawowa działalność: Gospodarka wodna Podstawowa działalność: Gospodarka wodna Podstawowa działalność: Gospodarka wodna

 4. Jeśli chcesz wspomóc naszą działalność - przejdź do zakładki KONTAKT.

Najważniejsze dokonania Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy

 1. Intensywne działania Związku Stowarzyszeń na polu turystyki i propagowania zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego i Zachodniej Małopolski poprzez coroczne organizowanie tradycyjnych rajdów pieszych (5 tras), i spływów kajakowych rzeką Białą Przemszą.
 2. Działalność wychowawcza wśród młodzieży szkolnej w zakresie ochrony środowiska i turystyki poprzez organizowanie quizów i prelekcji o tej tematyce.
 3. Działalność w zakresie planowania przestrzennego w segmencie ochrony środowiska i turystyki poprzez zgłaszanie uwag pisemnych do Planów Zagospodarowania Przestrzennego poszczególnych gmin Regionu i spotkań z władzami samorządowymi.
 4. Dokonywanie interwencji u odpowiednich władz w sytuacji zanieczyszczania wód podziemnych i rzeki Biała Przemsza, w tym zgłaszanie przestępstw w tym zakresie do prokuratury jak również prowadzenie procesów sądowych ze skażającymi wody podziemne – na przykład ze Spółką z o.o. CTL Maczki-Bór z Sosnowca (wszystkie procesy wygrane) Walka o wodę (SosnowiecFakty.pl).
 5. Działalność z zakresu gospodarki wodnej poprzez organizowanie spotkań i prelekcji dla urzędników samorządowych i działaczy społecznych z zakresu gospodarki wodnej ze szczególnym uwzględnieniem Ramowej Dyrektywy Wodnej UE Oszczędzanie wody nie jedno ma imię! (SosnowiecFakty.pl).

W/w spotkania organizuje prezes Związku Stowarzyszeń Włodzimierz Wieczorek, który jest członkiem komisji stałej d/s Konsultacji Społecznych Projektów Gospodarowania Wodami przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach.